Стартира процедура за номинации за наградите „Добри Чинтулов“ и „Д-р Иван Селимински“ за 2020 година

На основание чл. 51, т. 1 и 3 и чл. 53, т.1 и 3 от Наредбата за символиката на Община Сливен /приета с Реш. № 1244/24.04.2014 г., изм. с Реш. № 1399/27.08.2014 г., изм. и доп. с Реш. № 180/28.04.2016 г. на Общинския съвет–Сливен/ Община Сливен разкрива процедура за номинации за наградата за литература и изкуство „Добри Чинтулов” и наградата „Д-р Иван Селимински” за 2020 година.

Предложенията и за двете награди се правят от неправителствени, граждански, културни организации, творчески обединения и инициативни комитети. Всяка организация има право само на едно предложение.

Наградата „Добри Чинтулов” се присъжда за постигнати високи художествени резултати в областта на литературата и изкуството на творци със значителен принос за духовното развитие на Сливен и българската култура.

Наградата „Д-р Иван Селимински” се присъжда за принос и постижения в публицистиката, историческо-краеведческата дейност и опазването на културно-историческото наследство на Сливен и сливенския край.

Наградите са индивидуални и се връчват в навечерието на празника на Сливен – 26 октомври, Димитровден, като не могат да бъдат предлагани лица, на които вече са присъждани.

Предложения се приемат в срок до 02.09.2020 г. вкл. в деловодството на Община Сливен всеки делничен ден от 8 до 12 часа и от 13 до 17 часа.

Допълнителна информация може да бъде получена от Дора Чанева – гл. експерт в дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността” на тел. 044/ 611 221, GSM 0879 599 053, e-mail: dorakumanova@abv.bg.

Процедурите за наградите „Добри Желязков“, „Милосърдие“ и „Аргира Жечкова“ ще стартират през месец септември.