Стартира националната кампания по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора

Националната комисия за борба с трафика на хора и Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ)-Сливен стартират ежегодната информационна кампания по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора. Кампанията тази година се провежда под наслов „Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация съществува”.

Въвличането в този вид експлоатация е една от най-разпространените форми на трафик съгласно официалните данни на Прокуратурата на Република България и Европейската комисия. Над 85% от идентифицираните жертви в България са жени, които биват подлъгвани и експлоатирани сексуално, включително зад граница.

Често тези хора, водени от мечтите си за по-добър живот за тях и семействата им,  избират да рискуват, за да създадат кариера в развлекателния бизнес или в сферата на услугите, а дори и съзнателно избират да предоставят сексуални услуги, без да очакват, че в действителност друг ще печели от продажбата на тялото им.

И тогава се сблъскват с насилието, терора, срама и страха.

Пътят назад е труден, но жертвата винаги има шанс да се измъкне, да събере сили и да изгради живота си отново. Още по-добре е, когато хората се информират, помислят добре и се запитат какви рискове носи тази идеално описана реалност.

Задайте си въпросите:

  • Получавате ли примамливи обещания за работа с много високо заплащане?
  • Предлагат ли ви непознати пътуване в чужбина?
  • Предлагат ли ви скъпи подаръци и съвместно съжителство?
  • Държат ли ви в неизвестност или изолация?
  • Казват ли ви как да се държите?
  • Страхувате ли се?
  • Тормозят ли ви?
  • Искат ли от вас лични снимки, предизвикателно видео, информация за семейството ви, лични данни?

Ако отговорите с „ДА”на един или повече от тези въпроси, вие сте в риск!

Планирате пътуване с цел работа зад граница? Бъдете изключително внимателни и предпазливи. Не всички са добронамерени към вас. Биха излъгали, за да спечелят като продават тялото ви.

Тези хора са престъпници. Ползвателите на сексуални услуги от жертви на трафик също носят наказателна отговорност.

Ако сте в беда, незабавно се свържете с българското представителство в страната, в която се намирате. Потърсете помощ от полицията – дори и да сте с отнети документи; от неправителствена организация, работеща с хора в нужда; от близките си или на някой от телефонните номера от този списък:

Единен европейски номер за спешни случаи:

112 (напълно безплатен, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора:

тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.)

email: office@antitraffic.government.bg

Местни комисии за борба с трафика на хора:

Благоевград, тел.: + 359 73 86 77 77, email: blagoevgrad@antitraffic.government.bg

Бургас, тел.: + 359 885 532 692, email: burgas@antitraffic.government.bg

Варна, тел.: + 359 52 820 748, email: varna@antitraffic.government.bg

Велико Търново, тел.: + 359 62 619 222, email: vturnovo@antitraffic.government.bg

Монтана, тел.: + 359 96305 471, email: montana@antitraffic.government.bg

Пазарджик, тел.: + 359 34 402 241, email: pazardjik@antitraffic.government.bg

Плевен, тел.: +359 889 789 255, email: pleven@antitraffic.government.bg

Пловдив, тел.: +359 32 622 136, email: plovdiv@antitraffic.government.bg

Русе, тел.: + 359 82 841 918, email: ruse@antitraffic.government.bg

Сливен, тел.: + 359 44 611 336, email: sliven@antitraffic.government.bg

Национална телефонна линия за борба с трафика на хора:

Фондация „А21 България” – 0800 20 100

Кампанията се реализира с медийната подкрепа на Bulgaria On Air, Българска национална телевизия, Българско национално радио.

Научи повече за проблемите, свързани с явлението „трафик на хорана интернет страниците на Националната комисия: www.antitraffic.government.bg и www.antitraffic.bg