Стартира Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация

Националната комисия за борба с трафика на хора и 10-те местни комисии за борба с трафика на хора в страната стартират ежегодната Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Кампанията цели да повиши осведомеността и чувствителността на обществото и  уязвимите групи по отношение на механизмите за въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация, както и да насочи вниманието към начините за предпазване от рискови ситуации и осигуряване на безопасна трудова миграция.

В следствие на пандемията от COVID-19, влошената икономическа ситуация и нарастващата безработица създават предпоставки за предприемане на рискови инициативи за трудова реализация и абсолютно подценяване на съмнителни предложения за работа, което в крайна сметка увеличава риска от въвличане в трафик с цел трудова експлоатация.

В рамките на кампанията ще бъдат реализирани редица събития и инициативи с цел целенасочена превенция и повишаване на информираността, особено на българските граждани, които желаят да работят в Европа, на чуждестранните граждани (временни или сезонни работници) на територията на България, както и на работещите в рискови сектори, в т. ч. и хора в риск от въвличане в трафик с цел трудова експлоатация.

Информационната кампания стартира с кръгла маса „Предизвикателства при идентификацията, разследването и превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация”, с участието на представители на Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, ИА „ГИТ“, Агенция по заетостта, Служби по трудови и социални въпроси, Министерство на вътрешните работи, Върховна касационна прокуратура, районни и окръжни прокуратури, синдикални и неправителствени организации; участие в 20-ото юбилейно издание на „Национални дни на кариерата“, организирано от JobTiger; дискусионни форуми за студенти; обучения на ученици от цялата страна; информационни сесии/трудови ателиета с безработни и уязвими лица, с подкрепата на Бюрата по труда; обучения на специалисти, имащи отношение към проблемите свързани с трафика на хора, разработване на специализирани информационни материали, както на български език, така и на английски и руски за чуждестранни граждани, работещи сезонно по черноморските и зимни курорти и др.

Националната комисия за борба с трафика на хора и 10-те местни комисии за борба с трафика на хора ви призовават да бъдете изключително внимателни, когато заминавате да работите извън България. Информирайте се обстойно за всяка една стъпка преди да вземете окончателно решение за отпътуване в чужбина. Много често фирми или конкретни лица, особено в по-малките населени места, търсят работници и им обещават невероятни условия за сезонна или временна работа. Често успяват да ги убедят, че няма никакви рискове, но при трафика на хора предварителните, обещания на работодателите се разминават драстично с реалните условия на живот и труд. Налага се да работите за минимално възнаграждение, а понякога дори не ви плащат, документите ви за самоличност са отнети и задържани от работодателя или трето лице, принудили са Ви да заплащате нерегламентирана сума на фирма или на познат, който посредничи за намиране на работата, затова, че ви осигуряват заетост. Не са изключения и случаите, когато се налага да чакате, защото не ви дават да започнете веднага работа. И така, докато не изхарчите всичките си налични средства и не задлъжнеете.

Ако сте в чужбина и сте в беда, незабавно се свържете с българското представителство в страната, в която се намирате. Потърсете помощ от полицията – дори да нямате документи. Вие вероятно сте жертва на сериозно престъпление и ще ви окажат помощ.

Кампанията се реализира в партньорство с десетте местни комисии за борба с трафика на хора, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, JobTiger, Конфедерация на независимите синдикати в България, КТ „Подкрепа“ и др.

Научи повече за проблемите, свързани с явлението „трафик на хора“ на интернет страниците на Националната комисия: www.antitraffic.government.bg и www.antitraffic.bg

ВАЖНИ КОНТАКТИ:

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50

(работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.), e-mail: office@antitraffic.government.bg

Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:

Благоевград, тел.: + 359 73 86 77 77, e-mail: blagoevgrad@antitraffic.government.bg;

Бургас, тел.: + 359 885 532 692, e-mail: burgas@antitraffic.government.bg;

Варна, тел.: + 359 52 820 748, e-mail: varna@antitraffic.government.bg;

Велико Търново, тел.: + 359 62 619 222, e-mail: vturnovo@antitraffic.government.bg;

Монтана, тел.: + 359 96305 471, e-mail: montana@antitraffic.government.bg;

Пазарджик, тел.: + 359 34 402 241, e-mail: pazardjik@antitraffic.government.bg;

Плевен, тел.: +359 889 789 255, e-mail: pleven@antitraffic.government.bg;

Пловдив, тел.: +359 32 622 136, e-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg;

Русе, тел.: + 359 82 841 918, e-mail: ruse@antitraffic.government.bg;

Сливен, тел.: + 359 44 611 336, e-mail: sliven@antitraffic.government.bg.

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация „Кампания А21“ – 0800 20 100

ИА „Главна инспекция по труда“:

Гореща телефонна линия – 0700 17 670

Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация Кампания А21 – 0800 20 100

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) – http://www.knsb-bg.org/;

Трудово-правна приемна: 02/ 40 10 427