Срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес и за вот с подвижна избирателна кутия е 17 септември за Ямбол

До 17 септември включително избирателите имат възможността да подадат заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждането на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 година.

Когато гражданите имат постоянен и настоящ адрес в различни общини, се налага да подадат заявление, за да бъдат включени в избирателния списък по настоящ адрес. Вариантите за неговото депозиране са: лично на място в Община Ямбол – Център за административно обслужване, на e-mail адрес: yambol@yambol.bg или на сайта на ГД ГРАО – https://regna.grao.bg/ .

Избиратели с трайни увреждания, които не са в състояние да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, трябва саморъчно да подпишат заявление, което може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянен адрес.

Справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване може да се направи след 21 септември 2022 година.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.: https://yambol.bg/izbori-02-10-2022 .

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г.: https://egov.bg/wps/wcm/connect/3374372f-e200-4543-a741-14bf5116bcaa/910002ZVLNv01.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ob9OSUg .