Среща в зала „Май“ за разясняване на предварителния проект за предстоящото саниране

Община Сливен организира среща тази вечер от 18 часа в зала „Май“ по повод проекта на условия за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“. Процедурата все още не е отворена за кандидатстване и е на етап запознаване на гражданите с предварителните насоки и документи. Престои окончателното  утвърждаване от държавата, като е възможно да настъпят промени в условията.
Община Сливен отправя покана към председателите на сдруженията на собствениците, както и тези, които все още не са регистрирали сдружения.
По време на срещата експерти от Общината ще разяснят предварителните условия и ще отговарят на въпроси на гражданите.