Среща по повод замърсяването на река Тунджа с оцветени отпадни води

Кметът на Община Ямбол Валентин Ревански внесе жалба до Районна прокуратура по повод замърсяването на река Тунджа с оцветени отпадни води на 16 април, четвъртък, в района на жилищен комплекс „Златен рог“.

В тази връзка прокурор Дойчин Дойчев, aдминистративен ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол, инициира среща в заседателната зала в сградата на Областна администрация. На срещата присъстваха Димитър Иванов областен управител на област Ямбол, кметът на община Ямбол Валентин Ревански, районен прокурор Мина Грънчарова, наблюдаващ прокурор по преписката Мирослав Спасов, старши комисар Калоян Милтенов, директор на Областна дирекция на МВР – Ямбол, Иван Мартинов, директор на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Ямбол при ДАНС и инж. Стоян Радев, управител на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол.

Валентин Ревански и прокурор Дойчин Дойчев заявиха, че замърсяването на река Тунджа и оцветяването на водите ѝ в различни цветове е вече рецидив и трябва да се тълкува като престъпление спрямо всички граждани. Кметът на Ямбол призова при проверка служителите на дружество „Водоснабдяване и канализация -Ямбол“ да имат бърз достъп до обекти на фирми, за които се предполага, че замърсяват водите на реката. Валентин Ревански заяви, че трябва да бъдат наложени максимални санкции на нарушителите и да се прекрати замърсяването на Тунджа с отпадни води.

Инж. Стоян Радев, управител на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол, изтъкна, че още на 16 април, във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ – Стара Загора за оцветяване в лилав цвят на река Тунджа в град Ямбол, е извършена проверка от експерти на РИОСВ – Стара Загора и Регионална лаборатория – Стара Загора към ИАОС. При проверката е взета една проба отпадъчни води от „Индустриален колектор“, част от Канализационната система на гр. Ямбол, експлоатирана от „ВиК“ ЕООД.

Взети са и две водни проби – от повърхностната вода от река Тунджа в гр. Ямбол, преди и след заустването на „Индустриален колектор“ в реката. След получаване на резултатите от физико-химичните анализи ще бъдат предприети нормативно определените действия, съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за водите.

По същия сигнал, отново на 16 април, е извършена проверка с пробонабиране и от „ВиК“ ЕООД, Ямбол, при която са взети две проби – от “Индустриален колектор“ и от първата шахта от уличната канализация на дружеството ,,Е.Миролио‘‘. По данни на „ВиК“-Ямбол взетите водни проби имат бледолилав цвят и се касае за залпово изпускане.

Инж. Радев добави, че освен „Е. Миролио“ фирмите „Белла“ и „Папас олио“ вероятно също замърсяват река Тунджа с оцветени отпадни води.

Срещата завърши с решение служители на „ВиК“-Ямбол да вземат водни проби два пъти седмично, а не веднъж месечно, както е в момента, за да може прокуратурата да разпореди дали има състав на престъпление или се касае за административно нарушение. Възможно е да се стигне и до прекратяване на използването на този „Индустриален колектор“ за отпадни води и заустването му в реката.