Средната цена на сделките с ниви в Сливенско достига 1011 лв. за един декар

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Сливен достига 1011 лв. за един декар, което е с 5.9% повече в сравнение с 2019 година, показват данни на Националния статистически институт.

През 2020 г. цената на сделките с ниви в община Нова Загора e 980 лв. на декар, като спрямо 2019 г. тя отбелязва ръст от 3.5%. Увеличение в цената на сделките с ниви през 2020 г. спрямо предходната година има и в община Сливен – 9.3%.

През 2020 г. в област Сливен средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 37 лв., което е 5.1% по-малко спрямо 2019 година. През 2020 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Нова Загора – 43 лв., като спрямо 2019 г. тя отбелязва ръст с 2.4%. Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви в община Котел и Сливен бележи спад спрямо предходната година, съответно с 25.9 и 13.2%, като достига 20 лв. и 33 лв. Спрямо 2019 година цената на рентата на ниви в община Твърдица отбелязва ръст с 8.0%.