Средната цена на сделките с ниви в Сливенска област достига 955 лв. за един декар

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Сливен достига 955 лв. за един декар, което е с 2.5% по-малко в сравнение с 2018 година. Това сочат данните на Националния статистически институт.

През 2019 г. цената на сделките с ниви в община Нова Загора e 947 лв. на декар, като спрямо 2018 г. тя отбелязва спад от 3.3%. Намаление в цената на сделките с ниви през 2019 г. спрямо предходната година има и в община Сливен – 1.2%.

През 2019 г. в област Сливен средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 39 лв., което е без промяна спрямо 2018 година. През 2019 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Нова Загора – 42 лв., като спрямо 2018 г. тя отбелязва ръст с 5.0%. Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви в община Котел и Сливен остава без промяна спрямо предходната година, съответно 27 лв. и 38 лв.  Спрямо 2018 година цената на рентата на ниви в община Твърдица отбелязва спад с 3.8%.