Средната продължителност на живота при мъжете в област Сливен е 68 години, при жените е със 7,7 години по-висока

Средната продължителност на живота при мъжете в област Сливен е 68.0 години, докато при жените е със 7,7 години по-висока – 75,7. Това сочат статистическите данни от изследване за очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Сливен, съобщиха от Териториалното статистическо бюро – Югоизток. При мъжете равнището на показателя за област Сливен е по-ниско с 1,9 години от средното за страната, а при жените съответно с 1,5 години.

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Сливен, изчислена за периода 2021-2023 г. е 71,7 години, като спрямо предходния период (2020-2022 г.) тя е нараснала с 0,9 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1,8 години по-ниска от средната за страната – 73,5 години.

В периода между 2015 и 2023 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Сливен е намаляла с 1,2 години. При мъжете тя се е понижила с 1,6, a при жените – с 0,7 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периодите 2016-2018 г. – 7,8 години, а най-малка през периода 2019-2021 г. – 6,5 години в полза на жените.