Средната месечна заплата за област Сливен е нарастнала с 10.7%

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на юни 2020 се увеличава с 0.3% и към края на септември 2020 г. техният брой е 37.7 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.5% (достигат до 11.0 хил.), докато в частния сектор намаляват с 0.6% (достигат до 26.7 хил.).

В края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 6.2% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор те се увеличават с 0.2%, а в частния сектор намаляват с 8.5%.

През третото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна заплата за областта се е увеличила спрямо второто тримесечие на 2020 г. с 2.7% и е 1023 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1242 лв., а за частния – 931 лева.

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 10.7% в сравнение с третото тримесечие на 2019 година.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2020 г. област Сливен е на 21-во място по показателя „средна работна заплата”. Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Професионални дейности и научни изследвания“, „Добивна промишленост” и „Държавно управление“.