Средната месечна работна заплата за Сливен е нараснала с над 9%

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на септември 2021 намалява с 1.5% и към края на декември 2021 г. техният брой е 35.8 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.1% (достигат до 11.3 хил.), а в частния сектор намаляват с 2.1% (достигат до 24.6 хил.).

В края на декември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 4.2% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор те се увеличават с 4.2%, а в частния сектор намаляват със 7.6%.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна заплата за областта се е увеличила спрямо третото тримесечие на 2021 г. със 7.2% и е 1187 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1650 лв., а за частния – 975 лева.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 9.5% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 година.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2021 г. област Сливен е на 23-то място по показателя „средна работна заплата”. Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Образование“, „Държавно управление” и „Професионални дейности и научни изследвания“.