Средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 13.4%

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на март 2021 се увеличава с 0.7% и към края на юни 2021 г. техният брой е 37.8 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.3% (достигат до 11.2 хил.), а в частния сектор техният брой остава почти без промяна – 26.6 хил. души.

В края на юни 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 0.6% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор те се увеличават с 4.0%, а в частния сектор намаляват с 0.8%.

През второто тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна заплата за областта се е увеличила спрямо първото тримесечие на 2021 г. с 4.6% и е 1129 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1461 лв., а за частния – 989 лева.

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 13.4% в сравнение с второто тримесечие на 2020 година.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2021 г. област Сливен е на 23-то място по показателя „средна работна заплата”. Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Професионални дейности и научни изследвания“, „Образование“ и „Държавно управление”.