Средната месечна работна заплата за област Сливен е нараснала с 8.6%

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на декември 2020 се увеличава с 0.3% и към края на март 2021 г. техният брой е 37.5 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.6% (достигат до 10.9 хил.), а в частния сектор са повече с 0.2% (достигат до 26.6 хил.).

В края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 1.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор те се увеличават с 2.2%, а в частния сектор намаляват с 2.4%.

През първото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна заплата за областта е намаляла спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 0.5% и е 1079 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1400 лв., а за частния – 945 лева.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 8.6% в сравнение с първото тримесечие на 2020 година.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2021 г. област Сливен е на 22-ро място по показателя „средна работна заплата”. Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Професионални дейности и научни изследвания“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Държавно управление”.