Средната месечна работна заплата в Сливенско нарастнала с 11,9%

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на септември 2019 намалява с 2.8% и към края на декември 2019 г. техният брой е 39.0 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.6% (достигат до 11.0 хил.), а в частния сектор намаляват с 4.1% (достигат до 28.0 хил.).

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 4.3% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 2.1%, а в частния сектор съответно с 5.2%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна заплата за областта се е увеличила спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 5.8% и е 978 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1211 лв., а за частния – 887 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 11.9% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 година.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2019 г. област Сливен е на 20-то място по показателя „средна работна заплата”. Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Добивна промишленост”, „Образование“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.