Според Бюрото по труда безработицата в Сливенско намалява, бизнесът търси общи работници

новини сливен

Продължава тенденцията за намаляване на безработицата в Сливенска област, съобщават от Дирекцията „Бюро по труда“ в Сливен. През месец юни 2022 г. регистрираните безработни са 4654 и са със 570 души (10,9 на сто) по-малко от безработните в края на май. Безработните през юни 2022 г. са с 28 процента по-малко (с 1780 души) в сравнение със същия месец на м.г., когато поради епидемичната обстановка бяха 6434 души.

Равнището на безработицата е 6 процента и в сравнение с май 2022 г. стойността на показателя спада с 0.7 процентни пункта.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (22 процента); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (13 на сто); Държавно управление (11 процента).

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 736 – с 383 повече от предходния месец, като най-голям дял са заявени в секторите Държавно управление (53 процента); Преработваща промишленост (24 процента) и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (9 на сто). Най-много работни места са обявени за позициите общ работник; работник поддръжка; сезонен работник; работник в консервна фабрика; градинар.