Споразумение по концепцията за детско здравеопазване подписаха Община Сливен и областната болница

 Споразумение между Община Сливен и МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ подписаха днес кметът Стефан Радев и д-р Васислав Петров – изпълнителен директор на болницата. Документът се отнася за дейностите, които ще бъдат извършвани по линия на партньорството с Община Бургас в Концепцията „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточен регион“. Част от обектите включват ремонт и закупуване на апаратура на две от отделенията на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Детско отделение и Отделението по неонатология. Ще бъдат закупени и две линейки за детска спешна помощ. Освен ремонтът и оборудването в Детско отделение, се предвижда обособяване и на Център за телемедицина и обучение на кадри.

 Останалите обекти от Сливен, включени в Концепцията, са Диагностично – консултативен център 1“ (ДКЦ 1), „Диагностично – консултативен център 2“ (ДКЦ 2), „Дентален център – 1 Сливен“. За тях се предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност, подмяна на електрически инсталации, вътрешен ремонт на помещения и общи части, закупуване на медицинска апаратура и др.

Важна част от Концепцията са ремонти и оборудване на 16 здравни служби в населените места, основен ремонт на общински пътища, довеждащи до здравните служби в някои от селата, закупуване на техника за здравните кабинети в училища и детски градини и др.

В Концепцията за интегрирана териториална инвестиция „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточен регион“ са включени 18 общини от четирите области на Югоизточния регион – Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора, с водещ партньор Община Бургас, което представлява 51% от всички 33 общини, включени в 4-те области. Предстои Концепцията да бъде представена в рамките на процедурата Концепции за ИТИ по програма „Развитие на регионите 2021 –2027 г. и ще се конкурира с останалите от Югоизточен район за финансиране.

В различните общини се предвижда създаване на кабинети „Здраве и спорт“ в училища и детски градини, оптимизиране на структурата и дейността на съществуващи медицински центрове или ДКЦ-та и изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести в Бургас.

 Общите мерки в Концепцията, заложени за цялостно подобряване на здравния статус на децата и младежите в Югоизточния регион, включват още изграждане на Център за профилактика и промоция на здравето и реализиране на Програми за профилактика на значими детски заболявания, изграждане на Център за координация и здравни консултации. В Концепцията е включено и използване на възможностите на телемедицината и консултация със специалисти от Детската болница и от други лечебни заведения.