Списък с населените места в община Сливен, където ще има избори за кмет

Снимка: БГНЕС

На основание Указ № 146/31.07.2023 г. на президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., информация с броя на населението към 04.08.2023 г. (датата на обнародване на Указа на президента за насрочване на изборите) от ГД „ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройство  и по силата на § 16 , ал.1 и  § 17, ал. 1 от ПЗР на Изборния кодекс, както и  § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс, Кмета на Община Сливен обявява, че от общо 44 населени места в Община Сливен, в 38 (тридесет и осем) ще се произвеждат избори за кметове на кметства, а в 6 (шест) населени места ще бъдат назначени кметски наместници.