Спират тока на ВиК-Сливен заради дългове

В Електроразпределение Юг постъпи заявка от „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД като търговец на електроенергия на свободния пазар за преустановяване на доставката на електроенергия към обекти на ВиК Сливен на 15 октомври 2020 г. , за периода от 13:00 до 15:00 ч.

Като причина „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД посочва неизплатени задължения за потребена електроенергия от водното дружество, клиент на енергийния търговец.

Електроразпределение Юг като мрежови оператор е задължен, съгласно Закона за енергетиката, да спази процедурата и да изпълни заявката, постъпила от търговеца на електроенергия. Ролята на „Електроразпределение Юг“ в подобни случаи е ясно регламентирана от Закона за енергетиката в нормативно установените ангажименти на мрежовите оператори на свободния пазар.

В тази връзка Електроразпределение Юг няма отношение към въпросите, касаещи търговските взаимоотношения между ВиК Сливен и избрания от водното дружество доставчик на електроенергия – относно размер на дълга за консумирана електроенергия, срокове и начини на плащане, договорена цена на енергията и други.