Специализирани проверки на РУ-Твърдица и РДГ-Сливен

Специализирани проверки на РУ-Твърдица и РДГ-Сливен във връзка с пресичане и разкриване на закононарушенията, свързани с горските, дивечовите и рибните ресурси, както и ползването и експлоатацията на горите са проведени на 15 октомври в землищата на град Твърдица, Шивачево и село Боров дол. Проверени са дърводобивни отдели, две ловни групи с 22 ловци, риболовци и 10 превозни средства. Нарушения не са констатирани.