Специализирана операция на полиция и горски служители срещу незаконния добив на дървесина

34 нарушения са констатирани по време на съвместна операция на участък „Градец“ към РУ-Котел, сектор „Специални тактически действия“ към ОДМВР-Сливен и служители на ЮИДП, РДГ-Сливен и ДГС-Котел. Полицейските екипи са оказали пълно съдействие на горските служители при установяване на закононарушенията, свързани с горските, дивечовите и рибните ресурси, ползването и експлоатацията на горите.

В хода операция са извършени проверки на дърводобивни отдели, намиращи се на територията на селата Градец,  Медвен, Нейково, Жеравна и Катунище. Проверени са 40 домакинства и адреси в село Градец за незаконно добити и складирани дърва за огрев. Проверени са 74 лица, 14 автомобили и превозни средства с животинска тяга. Констатирани са 34 нарушения на Закона за горите. Служители на ЮИДП, РДГ-Сливен и ДГС-Котел са съставили 27 акта и 7 констативни протокола. Иззети са 6 броя коне, 4 превозни средства с животинска тяга, 6 броя амуниции за коне. Задържани са 21 кубика незаконно добити дърва за огрев.

Специализираните операции и проверките по противодействие на закононарушенията по Закона за горите продължават по пална за взаимодействие между ОДМВР-Сливен и РДГ-Сливен.