Спад на новопостроени жилищни сгради в област Сливен

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2020 г. е 20 и спрямо съответното тримесечие на 2019 г. намалява с 4.8%. Жилищата в тях са 67, или със 109.4% повече спрямо съответното тримесечие на 2019 година. Спрямо предходното тримесечие броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради е повече с 11.1%, а жилищата в тях се увеличават със 139.3%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в областта през второто тримесечие на 2020 г. е 6 017 кв. м, или със 129.4% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Жилищната площ бележи ръст (със 102.5%) и достига 3 975 кв. метра.

Спрямо предходното тримесечие е регистрирано увеличение на общата полезна площ и на жилищната площ на всички новопостроени жилища в област Сливен съответно с 96.5 и 91.4%.

Преобладаващата част от всички новопостроени жилища (55.2%) през второто тримесечие на 2020 г. са тристайни.

Според конструкцията на външните стени на сградата 60.0% от новопостроените жилищни сгради са стоманобетонни.