Спад на издадените разрешителни за строеж в Сливенско

По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 37 жилища в тях и с 5 214 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 24 други сгради с 10 786 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради регистрират спад с 31.0%, а жилищата в тях и общата им застроената площ също намаляват съответно с 26.0 и 23.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 54.7%, а разгънатата им застроена площ – с 16.9%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 39.4%, а жилищата в тях и тяхната РЗП – с 64.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 29.4%, докато съответната им РЗП нараства с 45.7%.

През второто тримесечие на 2020 г. в област Сливен е започнал строежът на 14 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 2 139 кв. м обща застроена площ, и на 31 други сгради със 7 197 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради бележи спад с 36.4%, жилищата в тях – със 70.2%, а общата им застроена площ – със 72.6%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 3.3%, но общата им застроена площ е по-малко с 5.2%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. започнатите жилищни сгради са по-малко с 26.3%, жилищата в тях – с 67.4%, а общата им застроена площ – с 51.9%. Броят на започнатите други сгради нараства с 24.0%, а тяхната РЗП – с 16.0%.