Социалните институции – с мерки за действие при евентуален епидемичен взрив

Готовността за действие при възникване на епидемичен взрив от COVID-19 в  местата за настаняване в област Сливен, предлагащи социални услуги от резидентен тип, бе тема на работна среща в областната администрация. В срещата участваха зам.областният управител Камен Костов, ръководството на РЗИ, представители на общините и директорите на местата за настаняване с най-много потребители – Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – селище „Качулка“, Дом за стари хора – Сливен и Социален дом – Твърдица.

Предстои да бъдат въведени допълнителни мерки.  Част от тях са свързани с осигуряването на условия за лечение на заболелите с леки форми на инфекцията. Това налага в социалните заведения да бъдат определени подходящи помещения за изолация, със санитарни възли. Инфектираните потребители с тежко протичане на клиниката ще бъдат насочвани към болница.

Целта е да се осигури ефективна грижа за болните потребители, да се ограничи максимално риска от заразяване на останалите домуващи, както и да се намали натиска върху здравната система. COVID-отделения има в  областната и във военната болница в Сливен. Лекарите – инфекционисти в областта са 4-ма от общо 140 лекари с такава специалност в страната.

В местата за настаняване ще бъде проведено обучение на целия персонал, включително на санитари и хигиенисти, за работа и мерки за безопасност в среда на епидемичен взрив. Ръководствата на социалните институции трябва да осигурят запас от специални защитни облекла и средства за персонала, определен да се грижи за болните в изолатора.  На срещата бяха дадени указания да се изиска активното съдействие на общопрактикуващите лекари на домуващите.

Близо 800 са потребителите на социални услуги от резидентен тип в област Сливен. Около 500 от тях са в най-големите домове в Сливен и Твърдица. Останалите ползват услуги в Дома за стари хора в новозагорското с.Баня, в Дома за медико-социални грижи за деца – Сливен, в шест Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, в три защитени жилища, в три частни дома за стари хора.  Тези социални институции трябва да представят в РЗИ планове за действие при възникване на епидемичен взрив според спецификата на наличния си ресурс.