Смартфоните автоматично ще пращат местоположение на телефон 112

Смартфоните автоматично ще пращат местоположение на спешния телефон 112, съобщиха от МВР.

От днес телефонът за спешни случаи вече с нова система. Тя ще позволява по-добра локализация на всеки потребител, който се обажда за помощ.

Новата услуга ще се активира автоматично от смартфона, а информацията ще се изпраща директно чрез есемес на телефона 112.

Днес, 11-ти февруари е Европейският ден на Единен европейки номер за спешни повиквания 112. Проектът за разширената мобилна локализация (Advanced Mobile Localization – AML) е безплатна услуга, достъпна за смартфони. Тя автоматично изпраща точното местоположение до службите за спешно реагиране всеки път, когато гражданин се свърже с 112. AML локализацията се извлича с помощта на сигнали за местоположение от клетъчни кули, GPS, wifi и сензори на телефона, пише news.bg.

Проектът ще повиши функционалностите на системата и спазване законовите задължения за осигуряване на непрекъснат и качествен достъп до телефон 112 с цел защита живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите. С него се допълва и подобрява използваната до днес локализация в Национална система 112, базирана на клетките на мобилните оператори. Внедрената от Google за устройства с Android – Android Emergency Location Service (ELS) вече работи в България. ELS се поддържа в 99% от устройствата с Android, ако устройството работи с Android OS 4.4 и по-нова версия и има инсталирани услуги за Google Play.

В партньорство с Google, България е първата страна, внедрила версия 2 на ELS, която включва допълнителни данни, като надморска височина и език на устройството. България може да се похвали, че е внедрила услугата много ефективно с помощта на мобилните оператори, тоест за повече от 78% от разговорите точната локация пристига в рамките на 10-15 секунди от разговора.

Дирекция „Национална система 112“ в момента провежда финални тестове с Apple, преди да пусне услугата за телефони с операционна система iOS.

Когато потърсят 112 гражданите очакват да бъдат локализирани лесно, а в паниката си човек забравя дори и домашния си адрес, а използваната локализацията на ниво мобилна клетка е неточна. В зависимост от разположението на клетките на мобилните оператори, в населените места тя достига до 500 метра и повече, а в извън населените до 30 км. Така понякога времето за изясняването местоположението на инцидента е причина за забавяне.

В Европа 75% от повикванията към спешния телефон са от мобилни телефони, а в България този процент е по-висок. Това дава възможност за точна локализация на по-голямата част от повикванията, използвайки разработените услуги за разширена мобилна локализация от компаниите Google (ELS) и Apple (AML) за телефони с техните операционни системи съответно Android и iOS.

Основната полза от AML/ELS е подобрената точност на локализацията до 4 000 пъти, което съгласно проучване на EENA ще доведе до спасяването на 7 500 души повече и спестяването на 95 милиарда евро в ЕС само в рамките на следващите 10 години.

Точността на информацията за местоположението обикновено варира от 5 до 50 метра.

AML/ELS се активира автоматично, когато се осъществява спешна комуникация с телефон 112. По време на комуникацията между гражданин и оператор 112, смартфонът автоматично активира услугата си за местоположение и след като се определи точната позиция (най-вече въз основа на GNSS или Wifi), тази информация се изпраща директно до 112 чрез SMS (или SMS с данни за Android).

AML/ELS не е приложение. Услугата е вградена в смартфона и ще работи автоматично за телефоните, които са с активиран AML/ELS и в държавите, в които AML/ELS е активиран, т.е. не изисква каквото и да е действие от страна на гражданите.

Към днешна дата AML/ELS е внедрена в 34 държави по света, от които 21 в Европа. В България при повече от 78 % от обажданията точна локализация пристига в рамките до 10-15 секунда от повикването. В партньорство с Google, България е първата страна, която внедри новата версия 2 на ELS за Android устройства, при която освен GPS координати се получават надморска височина и език на устройството. В момента Дирекция „Национална система“ 112 провежда финални тестове с Apple, преди пускане на услугата и за телефони с iOS операционна система.