Служители на РУ-Котел са извършили проверки на ловци

Служители на РУ-Котел са извършили проверки на ловци в землищата на град Котел и селата Малко село, Филаретово и Тича. Проверките са съвместни с екипи на РДГ-Сливен с цел контрол по отношение правилното носене на ловно оръжие и спазване разпоредбите на ЗОБВВПИ и ЗЛОД. Проверени са 41 ловци, излезли на ловен излет. Нарушения не са констатирани. С цел превенция са съставени 4 протокола за предупреждение.