Служител на Градска мобилност – Сливен: „Аз членове и Наредби не знам, казват ни да вдигаме и ние вдигаме“

Сцена на крайно грубо отношение към гражданите и липса на елементарно познаване на Наредбата за функционирането на „Синя зона“ спретнаха служители на Общинско предприятие „Градска мобилност“ днес в центъра на Сливен. Екип от четирима служители с репатриращ автомобил и служебна кола, оправдаха около час от работния си ден в грозен спор, който бе прекратен след намесата на случайно минаващия общински съветник Мартин Славов.

„Паякът“ се опита да вдигне автомобил, паркиран на ул. „Железни врата“, в участък, който не попада в обхвата на Зоната. Причината –  водачът е нарушил с около метър отстоянието от 5 метра за паркиране от кръстовище.

В същото време на отсрещния ъгъл по средата на зелените площи под блок, нагло бе паркиран друг автомобил, който служителите на „Синя зона“ се правиха, че не забелязват, въпреки че техният служебен автомобил бе точно срещу него.

Защо в конкретния казус подходиха селективно не можем да кажем със сигурност, но редица автомобили системно нарушаващи правилата за паркиране, остават незабелязани от служителите на „Синя зона“. Предполага се, че луксозната марка и лесно запомнящите се номера, водят до привилегированост в паркирането.

В НАРЕДБАТА за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен съществува Чл. 26. (1), който е за малки санкции и за превенция на нарушенията. В него е предвидено „За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер до 30 лв.“, вместо да прибягват до крайната мярка репатриране.

На собственика на колата, който се яви минути след появата на Паяка и помоли колата му да бъде „отвързана“, се наложи да изслуша грубият тона на гневни служители, както и да плати глоба не за „Блокиране с техническо средство /скоба/“, а за „Принудително репатриране“ в размер на 50 лв.  На искането на общинският съветник Мартин Славов, служителят да наложи превантивна санкция, както и точно да цитира разпоредбите на Наредбата и основанието за действията си, последният заяви: „Аз членове от Наредби не знам. Казват ни да вдигаме и ние вдигаме“.

Ръководството на Общинското предприятие е длъжно да назначава служители, които знаят Наредбата, по която работят, като азбуката, а освен това те самите трябва да са наясно, че и за тях ще има санкции при преднамерено грубо и неморално поведение. Общината трябва да преосмисли как работи „Синята зона“. Имам предвид не само обхвата, който е прекален, но и размера на абонаментите, глобите и таксите, защото икономическата ситуация сега е доста по-различна от тази през 2017 г., когато бе въведена Зоната“, коментира за „Сливен нюз“ Мартин Славов.

След като прибраха 50 лв., служителите на „Градска мобилност“ моментално напуснаха мястото без да репатрират паркиралият в зелената площ автомобил.