Сливналии излизат на протест срещу замърсяването на въздуха

Фондация „Да спасим планетата“ /Save The Planet/ организира протест срещу все по-силното замърсяване на въздуха и околната среда в общ. Сливен, вследствие доставката и изгарянето на РДФ гориво в ТЕЦ – Сливен, който ще се състои на 27.02.2020 г. от 17:30 часа пред сградата на Община Сливен. Това съобщиха от фондацията.

ТЕЦ – Сливен гори отпадъци от РДФ гориво с неясен състав и произход от страната и чужбина, чиято вреда е ноторно известна и е научно доказано негативното им влияние върху околната среда и човешкото здраве. Нивата на замърсяване на въздуха се покачват всяка нощ в последните няколко дни. По–лошото е, че не се осъществява ефективен и адекватен мониторинг върху отделящите се от изгарянето на РДФ гориво, диоксини и фурани. Диоксините имат свойство да се натрупват в организма на човека и в природата, която биоакумулация е с доказано мутагенно и канцерогенно въздействие. Необходима е по–ефективна методика за тяхното отчитане, а не само по Директива 2010/75/ЕС, която насочва към собствен мониторинг, т.е. 2 пъти годишно за 6 ч. Считаме, че държавният и местен контрол трябва да извършва мониторинг за по-дълъг период от време, а именно поне веднъж месечно с минимум 1 седмица непрекъснат мониторинг. Само така може да се установи реалното влияние на диоксините върху околната среда, земеползването и здравето на хората. Освен това трябва да се извършва адекватен и своевременен контрол за концентрацията на тези канцерогенни съединения в хранителните продукти като: яйца, мляко и зелени растения.

Южно от ТЕЦ – Сливен се намират едни от най-плодородните земи на Община Сливен и една от големите ферми за  яйца в района. Несъмнено изгаряното на РДФ гориво ще доведе до тяхното необратимо замърсяване.

Повече от 90 % от въздействието на диоксините се обуславя именно от храненето. С натрупването на УОЗ /диоксини и фурани/ в хранителната верига и човешкия организъм се получават заболявания на кръвоносната система, образуване на тумори, намалена репродукция и дисбаланс на хормоните. Ето защо е особено важно и избягването на вторично замърсяване на хранителните източници по протежение на цялата хранителна верига.

Освен гореспоменатия протест, местна гражданска инициатива инициира и подписка в подкрепа искането на гражданите на общ. Сливен, да се спре доставката и изгарянето на отпадъци от РДФ гориво в ТЕЦ – Сливен, както и да произведе местен референдум на тази тема.

Последните години в по – развитите държави и не малко страни членки на ЕС, тенденциозно се насочват към алтернативни и природосъобразни методи и начини за производство на електроенергия и отопление, благодарения на зелени възобновяеми източници. С развитието на технологиите напреднаха и иновативните методи за отопление и климатизация, които са напълно безвредни, а и бюджетни, като следните: зелени покриви, геотермална енергия, вятърна енергия, както и соларни панели.

И да не забравяме! Замърсяването на въздуха и околната среда е не само местен, но и общоевропейски и междуконтинентален проблем и замърсителите на въздуха, отделени в една държава, често се пренасят в атмосферата, което влошава качеството на въздуха на други места. Здравето е наше основно конституционно право и върху държавата и местната администрация лежи отговорността да го гарантира.