Сливенско училище откри нова изследователска лаборатория

На 11. 05. 2021 г.- патронния празник на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Сливен, в училището беше открита новата изследователска лаборатория „От зрънцето до слънцето” по НП „Изграждане на училищна STEM среда.

Официални гости на събитието бяха –

г- жа Милена Чолакова- Началник РУО- гр.Сливен;

г- жа Йорданка Стоилова – старши експерт в РУО;

г-жа  Надежда Тодорова – старши експерт в РУО;

г-н  Димитър Назъров – старши експерт в РУО;

Директори на училища, колеги, фирмени партньори, родители и членове на училищната общност.

Новата придобивка осигурява атрактивно и иновативно обучение чрез игра и симулиране на реални ситуации, а творческите дейности се базират на намирането на решение на проблеми от реалния свят и ще акцентират върху ученето, основано на проекти, защото най-добрият начин за възпитаване на любов към ученето е да се насърчи любопитството и желанието за участие.