Сливенските хотели отчитат 11% заетост през април

Снимка: Pixabay

По данни на Националния статистически институт през април 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 44 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през април 2021 г. в област Сливен е 4 556. Реализираните нощувки от български граждани са 3 751, а от чужденци са 805. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от САЩ – 480, Турция – 99 и Италия – 68.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2021 г. в област Сливен е 11.0%.

През април 2021 г. в област Сливен са пренощували 2 517 лица. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 93.3%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през април 2021 г. са 170 души. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от САЩ – 36, Турция – 32 и Италия – 19.

Приходите от нощувки в област Сливен през април 2021 г. са 210 299 лева.