Сливенски доброволци ще чистят местността срещу чешмата „Двата Чучура”

Група доброволци от град Сливен, обединени от желанието си да направят града и околностите му по-чисти са създали група във Фейсбук „Почисти ме – Сливен”, в която се споделя информация и снимки за замърсени места и импровизирани сметища. Вече няколко пъти чрез организиране в тази група са провеждани акции за почистване на различни места, като дори БТВ е отразила една от акциите.

В момента е в ход организацията за почистване на местността срещу чешмата „Двата Чучура” по пътя за с. Бяла от гр. Сливен, координати: 42.703845, 26.237633. В тази връзка инж. Климент Шопов, участник в групата, е подал сигнал до община Сливен и по-конкретно до кмета г-н Стефан Радев, с цел да напомни, че според Закона за управление на отпадъците чл. 19, ал. 3, т. 1 и 2  община Сливен е длъжна да осигури както почистването, така и редовното сметоизвозване на контейнерите с отпадъци, включително и от тази местност.

В същото време, в  писмено обръщение до  кмета на общината, будните активисти от групата „Почисти ме Сливен” са помолили за съдействие за осигуряване на транспорт за извозване на отпадъците, както и други технически средства, защото  на 29.08.2021г. от 9:00 часа, ще започне почистване на местността срещу чешмата „Двата Чучура”. Независимо от отговора на общината, акцията ще бъде проведена, като за пореден път, личната гражданската съвест и отговорност ще е водеща.

По-подробна информация за събитието може да се намери на страницата „Почисти ме – Сливен” във  Фейсбук.