Сливенска област на 17-о място по заетост в страната

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 69.9 хил., от които 39.2 хил. са мъже, а 30.7 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2021 г. е 47.3% (при 51.4% за страната). Той е съответно 55.3% за мъжете и 39.9% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на седмнадесето място в страната.

През първото тримесечие на 2021 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 67.3 хил., като 37.7 хил. от тях са мъже, а 29.6 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 60.7% (при 66.9% за страната), съответно 67.0% за мъжете и 54.2% за жените.