Сливенска област на 14-то място по заетост

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 73.3 хил., от които 41.6 хил. са мъже, а 31.7 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2021 г. е 49.7% (при 52.1% за страната). Той е съответно 58.7% за мъжете и 41.3% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на четиринадесето място в страната.

През второто тримесечие на 2021 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 70.7 хил., като 40.3 хил. от тях са мъже, а 30.4 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 63.9% (при 67.8% за страната), съответно 71.8% за мъжете и 55.8% за жените.