Сливенска област е на деветнадесето място в страната по коефициент на заетост

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 69.7 хил., от които 41.6 хил. са мъже, а 28.2  хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 47.5% (при 52.6% за страната). Той е съответно 59.1% за мъжете и 36.9% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на деветнадесето място в страната.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 67.1 хил., като 39.9 хил. от тях са мъже, а 27.2 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 61.1% (при 68.5% за страната), съответно 71.6% за мъжете и 50.2% за жените.