Сливенска област е на 8-мо място по брой загинали при катастрофи с коли

През 2018 г. на територията на област Сливен са регистрирани 115 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 132, а на загиналите – 27 души. В сравнение с 2017 г. броят на произшествията намалява с 38.8%, на загиналите лица – с 28.9%, а на ранените лица – с 41.6%, това сочат данни на Националния статистически институт.

Област Сливен е на деветнадесето място по брой тежки ПТП, на осмо по брой на загиналите лица и на деветнадесето по брой ранени лица при ПТП.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 105, или 91.3% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите управлявали лични МПС – 88, или 83.8%, следвани от водачите управлявали държавни/фирмени МПС – 17, или 16.2%.

През 2018 г. най-голям брой произшествия е регистриран през месец ноември – 15, а най-малко през месец май – 6 броя. Най-много са ранените лица през месец юли – 20, или 15.1% от общо ранените за годината. Делът на загинали лица е най-голям през месец април – 25.9%.

По дни от седмицата, най-голям брой ПТП е регистриран в сряда – 23. Броят на пострадали лица в сряда е 27 и  е най-голям от всички дни на седмицата. Най-много загинали има в четвъртък – 8 души.

От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са водачите на МПС – 41.7%, следвани от пътниците – 40.2% и пешеходците – 18.2%. Загиналите водачи при ПТП са 66.7%, а загиналите пътници и пешеходци, съответно 29.6 и 3.7%.

През 2018 г. на територията на област Сливен 66 или 57.4% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – със 73 ранени и 8 загинали, останалите 49 произшествия или 42.6% са регистрирани извън населените места, съответно с 59 ранени и 19 загинали лица.

По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Сливен – 60, съответно с 63 ранени и 17 загинали, следвана от община Нова Загора, където са регистрирани 41 ПТП, с 52 ранени и 8 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Твърдица – 5 на брой, с 6 ранени и 1 загинал.