Сливенска област е на 18-то място по заетост

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 71.8 хил., от които 40.9 хил. са мъже, а 30.8 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2021 г. е 48.7% (при 53.4% за страната). Той е съответно 57.8% за мъжете и 40.2% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на осемнадесето място в страната.

През третото тримесечие на 2021 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 70.4 хил., като 40.4 хил. от тях са мъже, а 30.0 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 63.7% (при 69.5% за страната), съответно 72.0% за мъжете и 55.2% за жените.