Сливенска област е на 18-о място по коефициент на заетост

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 70.0 хил., от които 39.1 хил. са мъже, а 30.9 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 47.1% (при 52.9% за страната), съответно 54.8% за мъжете и 40.0% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на осемнадесето място в страната.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица в област Сливен намалява с 10.4%, а спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. – с 1.3%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 68.4 хил., като 38.0 хил. от тях са мъже, а 30.3 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 61.5%, съответно 67.4% за мъжете и 55.3% за жените.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в областта намалява с 10.5%, а спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. намалението е с 0.6%.