Сливен води в класацията на най-нискообразованите и е на чело при неграмотността

Снимка: Pixabay

В България продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование, обявиха от НСИ.

Въпреки това в няколко области има значително влошаване на данните по този критерии. На първо място е област Сливен, където лицата с начално или по-ниско образование е цели 20.4%, следват Кърджали с 14.6% и Силистра с 14.3%.

Най-добре по този критерии стои област Габрово – 7.4%, Перник – 8.0% и София (столица) – 8.1%.

Завършилите начално образование са 353.5 хил. лица; започналите, но незавършили начално образование са 271.7 хиляди и никога непосещавалите училище са 41.6 хиляди. Спрямо 2011 г. относителните дялове от населението на 7 и повече навършени години намаляват съответно с 2.0, 0.3 и 0.5 проценти пункта.

Каква е грамотността на населението

Грамотността се дефинира като умението да се чете и пише и е традиционен въпрос в преброяванията на населението. Докато през 1893 г. 80.1% от населението на 9 и повече навършени години е било неграмотно, то този дял спада до 1.3% през 2021 година. Спрямо 2001 г. намалението на дела на неграмотните е 0.4 процентни пункта.

Делът на неграмотното население е по-висок в селата (2.3%) отколкото в градовете (0.9%). Най-висок е относителният дял на неграмотните в областите Сливен (5.0%), Кърджали и Ямбол с по 2.6%, а най-нисък е в област София (столица) – 0.4%.