Сливен ще има Индустриален парк

Създаването на дружество, което да управлява бъдещият Индустриален парк в Сливен, трябва да одобрят съветниците на сесията на Общински съвет утре.

Създаването на дружеството напрактика означава, че административните процудери по планирания Индустриален парк са на финална фаза. Индустриалният парк ще бъде изграден на територията на бившето летище „Бършен“, с площ от около 3000 дка, което вече е с променен статут и подробен устройствен план (ПУП).

Предвидено е капиталът на дружеството, което ще носи името „Индустриален парк Сливен“ EOOД да бъде 100 000 лв. Средствата са осигурени от общинския бюджет. Правата на едноличен собственик по закон упражнява Общинския съвет и определя конкретните правомощия на кмета по отношение на управлението на дружеството.

За изпълнителен директор на Индустриален парк Сливен е предложена Христина Митева, доскорошен и дългогодишен изпълнителен директор на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД – Сливен. Тя ще заема длъжността временно до провеждане на конкурс.

Стара Загора и Бургас вече имат функциониращи Индустриални паркове.

Индустриалния парк в Сливен ще осигурява на инвеститори терени за продажба и наем, като Общината поема ангажимента да изгради цялата инфраструктура и комуникации.