Сливен изпревари Ямбол по брой сключени бракове през 2022 г.

Над 300 двойки сключиха граждански брак в Ямбол през 2022 година. Данните на отдел „Регистрация и гражданско състояние“ в Община Ямбол показват, че тенденцията любовта да преминава все по-често в брачен съюз се е запазила и през 2022 година. През изминалата година браковете в града са били 314, през 2021 г. те са само с 5 повече – 319.

Най-възрастните младоженци в Ямбол през изминалата година са били мъж на 79 години и жена на 77-годишна възраст, а с най-голяма разлика във възрастта – 29 години, мъж на 52 години и жена на 23-годишна възраст. Най-краткият брак в Ямбол през 2022 година е бил с продължителност 8 месеца.

През изминалата година 488 двойки сключиха граждански брак в Сливен, съобщиха служителите по гражданско състояние в ритуалната зала на Общината.

Повечето бракосъчетания са през делничните дни – 406, като 75 от тях са извършени с пълен празничен ритуал. Останалите влюбени двойки са предпочели само да се разпишат в присъствието на свидетели.