Сливен и Ямбол заедно с Кърджали са в дъното на класацията за осигуреност на лекари в страната

В област Сливен осигуреността с лекари в края на 2022 г. е 29.7 на 10 000 души от населението, при 45.9 за страната. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро Югоизток.

Осигуреността с лекари по области варира от 26.2 до 72.4 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и академични лечебни заведения – Плевен (72.4 на 10 000 души от населението), София (столица) (55.9), Пловдив (55.3) и Варна (54.6).

Най-нисък е индикаторът за осигуреност на лекари в областите Кърджали (26.2 на 10 000 души от населението), Ямбол (29.6), Сливен (29.7) и Разград (29.9). Това става ясно от националните данни на изследването на НСИ, публикувани през юни тази година.

Осигуреност с лекари и лекари по дентална медицина Осигуреността с лекари в края на 2022 година общо за страната е 45.9 на 10 000 души от популацията, а с лекари по дентална медицина – 11.8. Осигуреността[3] на популацията с лекари по области варира от 26.2 до 72.4 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и академични лечебни заведения (фиг. 5) – Плевен (72.4 на 10 000 души от населението), София (столица) (55.9), Пловдив (55.3) и Варна (54.6). Най-нисък е индикаторът за областите Кърджали (26.2 на 10 000 души от населението), Ямбол (29.6), Сливен (29.7) и Разград (29.9).

За сравнение осигуреността с лекари в края на 2020 г. в област Сливен е 29.1 на 10 000 души от населението – при 43 за страната.

В областта практикуват 507 лекари, лекарите по дентална медицина са 127, а медицинските специалисти по здравни грижи – 924, като 608 от тях са медицински сестри.

Най-голям е броят на общопрактикуващите лекари – 92, или 18.1% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Кардиология – 42, или 8.3%, Акушерство и гинекология – 38 или 7.5%, и Педиатрия – 27, или 5.3%.

В област Сливен през 2022 г. са функционирали шест болници с 995 легла, като многопрофилните болници са три – с 841 легла, и в тях е съсредоточен 84.5% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ в областта.

Заведенията за извънболнична помощ са 48, с шест легла за краткосрочно наблюдение и престой. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина, най-голям е броят на медицинските центрове – 12 заведения, следват диагностично-консултативните центрове – 3, и един дентален център. В края на годината в областта функционират 32 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

/АБ/