Сливен е домакин на обучителен семинар „Как да превърнем проблемните градски територии в потенциал за развитие?“

В Сливен се провежда обучителен семинар „Обновяване на изоставени територии в България: Как да превърнем проблемните градски територии в потенциал за развитие?“. Инициативата се организира от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), в партньорство с Община Сливен и подкрепата на Climate Support Facility (CSF). Семинарът е част от проект, целящ да разработи и изпробва методика и цялостен подход за „компактно“ градско развитие. Цялостният проект „Компактни градове в България“ цели да подпомогне въвеждането на инструменти и процеси за ускоряване прилагането на съществуващите планове за градско развитие и да помогне на общинските служители да прилагат промени.

Официалното откриване в зала „Май“ днес даде кметът Стефан Радев, който приветства участниците и пожела на всички гости да се чувстват комфортно в Сливен и отново да го посетят. Той благодари на Международната банка за възстановяване и развитие и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които са избрали да поканят Община Сливен да се включи в пилотния проект.

„Във всяка българска община и град има територии с потенциал, но по различни причини не са обновявани. Добре е да се правят такива проекти, защото те дават възможност да се идентифицират идеи, свързани с подобни територии. По този начин се създава и възможен алгоритъм за използване на техните възможности. Радвам се, че този форум е факт и се надявам да е ползотворен за всички, да успеем да извлечем и поуки, и конкретни практики от настоящия проект“, заяви още кметът Радев.

Основните акценти, които предстои да бъдат представени и дискутирани са насочени към ролята на добре разположените изоставени градски територии в обновяването и борбата с прекомерното пространствено разрастване на градовете, а също и най-добрите световни практики и теория относно преустройството на изоставените територии и обновяването на градовете.

Във форума участват представители на Международната банка за възстановяване и развитие и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, експерти от български общини. На днешното откриване присъстваха ресорните зам.-кметове инж. Стоян Марков и Камен Костов и главният архитект на Община Сливен – Виктор Дойчинов.

Участниците ще се запознаят и с иновативни начини за генериране на идеи, включващи множество отговорни и заинтересовани страни, както и казуси с най-добри български и европейски практики.

Семинарът е част от поредица от три събития в рамките на проекта, насочени към споделяне на опит и разширяване на знанията на общинските администрации по разглежданите въпроси. Следващите две събития са насрочени през октомври и ноември, като техният основен фокус ще бъдат съответно моделиране на сценарии за развитие и финансиране на интегрирани проекти. Обучителният семинар в Сливен продължава до 16 юни.