Сливен е домакин на обучение с представители на сръбските общини Ниш и Лесковац

Община Сливен е домакин на четиридневно обучително събитие, което се провежда по линията на Инструмента за техническа подкрепа и обмен на информация към Европейската комисия (TAIEX). В него участват представители на общините Ниш и Лесковац, Сърбия. В обучителните модули са ангажирани служители от ресор „Икономическо развитие“ на Община Сливен. За обмен на добри практики са поканени и служители от Община Стара Загора и представители на местните инициативни групи от Котел, Стралджа и Тунджа.

Форумът беше открит днес от заместник-кмета Стоян Марков.

Инструментът за техническа подкрепа и обмен на информация към Европейската комисия осигурява краткосрочно партньорско съдействие на администрации в допустими страни-бенефициенти.

Целта е да се обменят различни видове опит и практики на местната администрация на страната – домакин и да се придобие институционален и организационен опит в областта на местното икономическо развитие и подобряване на сътрудничеството с частния сектор. Обменя се опит и в управлението на регионалното развитие чрез европейските фондове, в подготовката за използване на Кохезионните фондове, функционирането на Местни инициативни групи и публично-частния диалог.