Сливен е домакин на национална ученическа конференция по предприемачество

Сливен е домакин на Националната научна конференция за ученици „Предприемачеството през погледа на младите хора – възможности и мечти“. Събитието, вдъхновено от възможността да се даде силен старт на младежи, е част от календара за отбелязване 15 години СОНИК СТАРТ и 75 години ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ и се провежда в периода 18-20 април 2024 г.

Научната конференция има за цел да насърчи младежкото предприемачество като срещне ученици от различни икономически области в България. Създавайки пространство, в което да представят своите иновативни бизнес идеи, да бъдат подкрепени от опитни ментори, да участват активно в дискусии и работни сесии по групи, да обменят знания и мечти, организаторите от СОНИК СТАРТ и ПГИ вярват, че ще открият нови потенциали в пътищата и възможностите за растеж и развитие на младежите.

Форумът е под патронажа на проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката, под егидата на господин Стефан Радев, кмет на община Сливен, господин Маринчо Христов,  областен управител и с подкрепата на академичната общност в България.

Ментори на форума са хабилитирани лица от изтъкнати висши учебни заведения у нас, проф. д-р Спартак Керемидчиев от БАН, проф. дгн инж. Димитър Синьовски, доц. д-р Офелия Кънева от ВСУ Черноризец Храбър и Румен Стоилов.

Научната конференция представя 29 доклада на ученици от цялата страна, одобрени след подбор от над 150 кандидатури. Най-младият участник в конференцията е на 15 г., а най-възрастният сред делегатите е 18 г. Конференцията в Сливен надгражда първото събитие Национална научна конференция „Предприемачеството през погледа на младите хора – възможности и мечти“, проведено в град Левски 18-20 септември 2023 г. отново под патронажа на Министъра на образованието и науката, и с ментори проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Спартак Керемидчиев, доц. д-р Офелия Кънева и Димитър Томов.