Сливен е част проект за възстановяване на популацията на брадатия лешояд в България и на Балканинет

Снимка: Зелени Балкани, greenbalkans.org

От 1 август започва проект за възстановяване на брадатия лешояд в България и на Балканите. Това съобщиха от Дирекцията на Природен парк „Сините камъни“ в Сливен, които са партньори заедно с Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД,  Северозападно държавно предприятие – Враца,  Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Milvus group от Румъния,  координиращата организация е Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“.

Продължителността на проекта е седем години, а стойността е над 5 милиона евро, от които Европейският съюз осигурява съфинансиране от 3 880 000 евро. Целта е възстановяването на изчезналите видове брадатите лешояди в България и на Балканите и завършване реинтродукцията на черения лешояд в България като гнездящ вид. В Румъния ще постави началото на програмата за възстановяване на лешоядите там.

Проектът предвижда поставяне на изкуствени платформи за загнездене на черен лешояд, подпомагане на местните животновъди, реинтродукция на дивата коза в ПП „Сините камъни“, подсилване популациите на планински кеклик, лалугер и сухоземните костенурки в ключовите зони на проекта. За да се намалят заплахите ще бъдат обезопасени електричести стълбове за намаляване смъртността от токови удари, ще има дейности за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу природата, като залагане на отровни примамки, бракониерски отстрел, повишаване капацитетета на отговорните национални институции и други. За да се проследи резултата от реинтродукциите, ще има маркиране и проследяване със сателитни предаватели и създаване на ефективна мрежа от местни подръжници за спасяване на бедстващи лешояди в България и съседните държави. Предвидени са още дейности за популяризиране на лешоядите и заплахите срещу тях.

От дирекцията припомнят, че през 2021 г., след повече от тридесет години, първото малко на белоглав лешояд се излюпи в парка край Сливен. Черният, белоглавият, и брадатият лешояд са изчезнали от България в началото на 70-години на миналия век. През 2009 година започна и успешно е проведена програма за възстановяване на белоглавия лешояд в част от старите му местообитания. Днес на територията на Природния парк „Сините камъни“ гнездят около 2-4 броя двойки белоглави лешояди, заради което видът вече се счита за успешно възстановен.

През 2018 година започна втора фаза на реинтродукцията – възстановяването, на черния лешояд. Към момента в Източна Стара планина и Врачанския Балкан живеят 17 индивида и гнездят по 2-3 двойки. В резултат на редица дейности, които доведоха до подобряване на местообитанията за черния лешояд, през 2021 година черният лешояд беше успешно възстановен като гнездящ в България.

БТА-Сливен