След намесата на областния управител се ускорява почистването на проблемни речни корита

По инициатива на областния управител Минчо Афузов днес се проведе работна среща с инж. Стефан Щилиянов – управител и инж. Иван Влахов – главен инженер на „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Средна Тунджа“. В срещата, преминала в оперативен порядък, взеха участие заместник-областният управител Антоний Андонов и експерти от Областна администрация Сливен. Коментирани бяха възможностите за максимално бързо провеждане на необходимите процедури и преминаване към изпълнение на неотложни дейности по почистване коритото на река Котлешница при село Градец, за което има издадено предписание от Басейнова дирекция – гр. Бургас, на отводнителните канали в района на град Кермен и селата Николаево и Скобелево, за което е изпратено писмо от кмета на община Сливен, както и за обследване и набелязване на необходимите дейности по подобряване проводимостта на река Тунджа в района на селата Злати войвода и Гавраилово, за което е подаден сигнал от кмета на село Гавраилово.

В хода на срещата стана ясно, че цялата налична техника на „Напоителни системи“ – клон „Средна Тунджа“ до момента е била мобилизирана при разчистването на терени и отстраняването на последиците от голямото наводнение в Карловско. Това на практика е блокирало осъществяването на планираните дейности в Сливенски регион. След проведен разговор на областния управител Минчо Афузов с министъра на земеделието Явор Гечев, е било разпоредено техниката на „Напоителни системи“ – клон „Средна Тунджа“ да бъде върната в Сливен, с цел извършването на неотложни дейности по осигуряване проводимостта на проблемните реки и канали. Очаква се още до края на седмицата да започнат дейностите по прочистване коритото на река Котлешница извън регулацията на село Градец, след което да се пристъпи към почистване на отводнителната мрежа в района на град Кермен. За някои от проблемните речни участъци в област Сливен обаче тепърва ще се възлагат експертни оценки, проектиране и остойностяване, след което ще се заяви финансиране през ресорните министерства.

„Бях алармиран от кмета на Гавраилово за проблемен участък на река Тунджа, при моста между селата Злати войвода и Гавраилово. Направихме среща да установим какъв е проблемът. Стана ясно, че техниката на „Напоителни системи“ – клон „Средна Тунджа“, която би могла да се включи в дейността, от месец септември се намира в Карловско и участва в разчистването на щетите от голямото наводнение там. В същия момент получихме акт за неизпълнено предписание от Басейнова дирекция – Бургас по отношението почистването на река Котлешница в района на село Градец. Затова поисках среща с министъра на земеделието Явор Гечев, тъй като по негова заповед техниката на „Напоителни системи“ беше командирована в Карлово. С благословията на министър Гечев си прибрахме техниката в Сливен и започваме изпълнението на предписанието на Басейнова дирекция „Черноморски район“, уточни областният управител Минчо Афузов.

 

 

Друга тема на срещата в Областна администрация Сливен днес бе ускореното изготвяне на необходимата документация и експедитивно осъществяване на процедурите по предстоящи строително-ремонтни дейности на хидромелиоративните съоръжения в областта.