След намесата на Областна администрация има развитие по казуса с пътя към село Стара река

С писмо от 17.10.2022 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява Областния управител на област Сливен за развитието по казуса с неизпълнения договор за рехабилитация на Път II – 53 в участъка при село Стара река. Той попада в Лот 31 на Път II – 53 Поликраище – Елена – Сливен, за чиято рехабилитация има осигурено европейско финансиране. За изпълнение на дейностите е проведена открита процедура, след което за изпълнител на строително-монтажните дейности е избрана фирма „Пътно поддържане – Сливен“ ЕООД . За изпълнител на строителния надзор е избрано ДЗЗД „Регионални пътища 2020“ ЕООД. На 11.05.2022 г., след протести на жителите на село Стара река и околните села, е подписан Протокол (Образец) 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на техническата инфраструктура. След направената първа копка обаче на практика не започва осъществяването на планираните строителни дейности. Следват поредни жалби и сигнали, в резултат на което през месец август 2022 г. областният управител Минчо Афузов сезира Агенция „Пътна инфраструктура“ за извършването на проверка. Тя констатира, че строително-монтажните работи на обекта не са стартирали. Междувременно изпълнителят – фирма „Пътно поддържане – Сливен“ ЕООД „апелира“ за прекратяване на сключения договор. Във връзка със създалата се ситуация, Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела процедура по прекратяване на договора за строително-монтажни работи и подготвя нова тръжна процедура за избор на изпълнител, става ясно от официалния отговор на Пътната агенция. “С оглед на предстоящия зимен сезон и лошото състояние на пътната настилка в участъка при с. Стара река, АПИ ще търси начин за предприемане на действия по обезопасяване на пътния участък и привеждането му към зимни условия“, се казва още в писмото от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Реакцията на държавните структури идва след многобройни сигнали и жалби на жителите на село Стара река и още няколко близки населени места и след организираните от тях протести, породени от крайно затруднения транспортен достъп. Областна администрация Сливен застана твърдо зад исканията на хората и използва целия си ресурс за осигуряване на проходимост на пътя към планинските села в навечерието на зимния сезон. За целта през август и септември областният управител Минчо Афузов и заместник-областният управител Антоний Андонов проведоха серия от срещи – с фирмата изпълнител, с „Пътна полиция“ и с Областно пътно управление, с цел намиране на изход от патовата ситуация. Паралелно с това бе поискана спешна държавна намеса от страна на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“.