Славена Шейтанова: Номер 7 в бюлетината няма алтернатива!

Славена Шейтанова е кандидат за общински съветник от листата на ГЕРБ в Сливен. През последните 4 години тя бе част от Общинския съвет, а преди това е била сътрудник на Мария Габриел.

За Славена Шейтанова може да се гласува с номер 7 в бюлетината и преференция 110.

Преди четири години влязохте като съветник в Общинския съвет в Сливен. С какво от постигнатото се гордеете най-много?

В последния мандат на Общински съвет-Сливен бях член на три постоянни комисии – “Образование, наука, култура и вероизповедания”, “Здравеопазване, социална и жилищна политика” и “Европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи”. Заедно с останалите колеги, членове на комисии, за четири години успяхме да вземем редица важни решения, в полза на обществото. Разгледахме стотици индивидуални въпроси и лични молби на граждани, като сме се стремили да бъдат взети най-правилните становища по тях. Всичко това е плод на колективна работа и постигане на разбирателство, въпреки различията. В тази връзка, с това мога да кажа, че се гордея най-много. Намирането на общ език и уважението между колегите за мен е било приоритет номер 1 в работата ми като общински съветник и съм щастлива, че съм срещала същото отношение и от останалите.

Вие бяхте сътрудник на Мария Габриел докато беше евродепутат, след това на Владимир Уручев. Какво от опита си при тях пренесохте в работата ви като общински съветник?

Смея да твърдя, че работата за евродепутат е една голяма “школа”. Динамиката и широкия обхват от различни дейности, ми дадоха опит, който ще ми помага цял живот. Практиката и знанията, които усвоих от дейността си като асистент на евродепутат, бяха изключително полезни и в работата ми в Общинския съвет.

Какви са предизвикателствата пред общинските съветници и защо е важно да има стабилно мнозинство в Общинския съвет?

Програмата на Стефан Радев, разработена за следващия четиригодишен мандат, е много амбициозна. В същото време обаче е реалистична и изпълнима. Приоритетите, заложени в нея са важни за развитието на нашия Сливен и вярвам, че ще спомогнат да го направим още по-добро място за живеене. Мнозинство в Общинския съвет би направило изпълнението й възможно. Само така можем да обновим бул. „Цар Симеон“, бул. „Илинденско въстание“… Това е начинът да осигурим повече инвестиции в града, което да доведе до откриването на нови и по-добре платени работни места.

Има ли нещо, което искахте, но не успяхте да свършите в предходния мандат?

Последните четири години бяха време на изпитания. Ковид кризата, войната в Украйна, липсата на правителство със сигурност оказаха своето негативно влияние в осъществяването на много от планираните дейности. Има още какво да се желае, но е важно, че беше направено много. Да си припомним благоустрояването на „Сини камъни“, „Дружба“ и „Българка“, новите кръгови… В тези най-трудни години бяха положени основите на важни проекти, които ще бъдат реализирани през следващия мандат. И ние сме гаранцията, че всичко проектирано може да се изпълни качествено.

Днес отново сте кандидат за общински съветник от листата на ГЕРБ. Какви са приоритетите Ви за следващия управленски мандат?

Основен приоритет в управленската ни програма е икономическото развитие на Общината, което е предпоставка за по-високи заплати и работни места, особено за младите хора в града ни. Завръщането на млади семейства от големия град в Сливен, за да отгледат децата си тук, е нещо, за което ще работя. Облагородяването на пространства в града за спорт на открито са сред основните искания на гражданите, особено на по-младите. В тази връзка, ще се стремя да има повече инициативи в посока насърчаване към спорт в детска и юношеска възраст, както и психичното здраве при подрастващите. Друга важна за мен тема са инициативи, свързани с повишаване на обществената информираност за домашното насилие и работа в посока превенция, особено в по-малките населени места.

Защо трябва на 29 октомври сливналии да изберат отново Стефан Радев за трети мандат?

Стефан Радев е интелигентен и доказан експерт, който изведе успешно общината от тежкото финансово състояние. Достоен и уважаван човек, открит и с разбиране към хората и техните проблеми. Най-важното е, че е открит към хората – не спира да търси мнението им и се вслушва в критиките и мненията на гражданите. Неслучайно затова и дадохме възможност сливналии да дописват управленската ни програма. А тя – безспорно е най-задълбочената и качествена. Просто, непредубедено сравнение на предложенията от всички кандидати е сред най-добрите доказателства, че номер 7 в бюлетината няма алтернатива!

Продължете изречението : След четири години искам Сливен……да бъде още по-подреден европейски град – гордост и пример за всеки, свързан с града ни.

ПРЕСЦЕНТЪР ПП ГЕРБ