Слагат таван на водата в сиренето

Таван на водата в сиренето се слага с нова Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, публикувана за обществено обсъждане, съобщи „Труд“.

В нея е записано, че наименованието „сирене“ ще се използва само, ако в продукта съдържание на сухо вещество е не по-малко от 40% и масленост в сухото вещество не по-малко от 40%. Досега такова изискване нямаше. Единствено производителят беше задължен посоченото в производствената характеристика сухо вещество да отговаря на това на продукта.

Подобна промяна се подготвяше по настояване на големите млекопреработватели, които поискаха сирене с над 60% съдържание на вода да се води имитиращ продукт, въпреки че в него няма растителни мазнини. Инициативата е на Асоциация „Активни потребители“, след като направиха изследване, в което твърдят, че масово в сиренето под 10 лева има по-високо водно съдържание. В изследваните марки обаче не присъстваше нито една от най-масовите, продавани по магазините на известните големи преработватели.

С новата наредба се задължават производителите да напишат на етикета не само на продуктите, но и на готовата храна, ако съдържа имитиращ продукт.

Ако тя не е в опаковка, информацията за това се слага на видно място на щанда. Имитиращите продукти трябва да се предлагат в магазините предварително опаковани от производителя, на отделни щандове или на обособени за целта места, различни от тези, на които се предлагат млечните продукти и ясно обозначени с надпис „Имитиращи продукти“.