Система за видеонаблюдение в част от селата и училища в Сливен предвижда актуализацията на бюджета

Близо 100 хил. лв. ще отпусне Община Сливен за дейности по благоустрояване на поречията на река Асеновска.  Средствата ще бъдат осигурени от общинския бюджет, който предстои да бъде актуализиран на утрешната редовна сесия на местния парламент.

Актуализацията на бюджета, който действа по Закона за удължаване на Националния бюджет за 2022 г., се налага и заради необходимо преструктуриране в разходната част. Тя е свързана предимно с отпускане на общински средства за изграждане и доизграждане на система за видеонаблюдение в селата Тополчане, Малко Чочовени, Трапоклово и училищата „Д-р Иван Селимински“ в Сливен и „Христо Ботев“ в село Самуилово. 20 хил. лв. ще бъдат насочени за ремонт на санитарните помещения на Държавния куклен театър.

Община Сливен ще подкрепи финансово още две църкви. На храмовете „Св. Петър и Павел“ в село Мечкарево и „Св. Йоан Рилски“ в Чокоба, ще бъдат дарени по 5 хил. лв. за доизграждане и оборудване. През месец май т. г. със същата сума бяха подпомогнати финансово храмовете „Св. Йоан Кръстител“ в село Бинкос, „Св. Георги“ в Глуфишево и „Св. вмчк Георги Победоносец“ в с. Гергевец.

С общински средства предстои ремонт на местното читалище и обновяване но спортната площадка в село Бяла. Допълнителни средства ще бъдат отпуснати за саниране на младежкия дом в село Самуилово и други дейности.