Синдикат: 1000 лв. глоба за неприбрано болно дете от клас

Новата учебна година започва присъствено, с предпазни мерки, с пазене на личното пространство. От синдикат „Образование“ обаче смята, че има много спорни въпроси преди старта на учебната година.

Най-спорният момент е становището на Министерство на здравеопазването „ученик с един или повече от следните симптоми – повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария се изолира незабавно в предназначеното за такъв случай помещение (изолатор), докато не се прибере у дома.“

Отделянето на такъв ученик според експерти ще носи тежки психически последици, но по-важно е, че Министерство на здравеопазването пак е забравило да вмени задължение на родителите при цитираните симптоми да не пускат детето си на училище. Ако тази мярка с отделянето в изолирано помещение остане, то тогава трябва да съществува задължение към родителя до час да дойде в училище за своето дете, а в противен случай да има финансова санкция от 1000 лева, предлагат в свой анализ от Синдиката преди първия убечен ден.

Друг конфликтен въпрос е задължителното носене на маски в коридорите и общите помещения. Носенето на маски от учениците пази учителите. Разбира се, СЗО и УНИЦЕФ препоръчват децата над 12-годишна възраст да носят маски, защото според тях от тази възраст децата и юношите могат да се самоконтролират. Но проблемът със самоконтрола и възпитанието в българската образователна система е доста по-различен в сравнение с повечето европейски държави. Тъй че изключенията ще са част от реалността и не би трябвало да създават повод за традиционния натиск от регионалните управления и МОН към училищните екипи.

Не можем да пропуснем и образователния модел и възможностите за социализация. Нека не формираме нов модел на учителя зад маска или шлем, скрит зад прозрачен параван. Нека крайното решение за консумиране на препоръките към учителя да се взема от самия учител, а не с преекспониране на съвети и неглижиране на социализацията и възпитанието.

Чувствителен е въпросът и с ползването на дезинфектанти за ръце. Средствата в училищните бюджети са ограничени и без допълнителни целеви средства няма да може да се изпълнява тази препоръка, а и прекомерното ползване на тези продукти води до увреждане на кожата и кожни заболявания. Затова трябва да се разчита на  миенето на ръцете със сапун и топла вода.

МОН ще осигури средства за дигитални устройства на учениците, но приоритетно средствата трябва да бъдат насочени към учителите, които нямат лаптоп и достъп до интернет. По наши проучвания около 60% от учителите в България нямат служебно дигитално устройство, съобщават експертите.

Синдикатът се обръща към директорите и МОН с апел да не принуждават учителите, които проявяват повишена предпазливост, да работят на терен, докато сами не решат.

„Вие добре осъзнавате, че имате ключова роля и че трябва да бъдете партньори на училищните екипи в спазването на мерките за превенция на заразите в училище и с личния си пример да възпитавате вашите деца да зачитат училищните правилници, да поддържат отлична хигиена и пазят личното си пространство. Училищата ще бъдат готови да преминат на обучение в електронна среда при необходимост, като решението ще се взема от здравните власти“, пишат от синдиката.

Синдикат „Образование“ смята, че основната грижа в тази деликатна ситуация трябва да бъде и грижата за българския учител и всички работещи в образователните институции. Министерство на здравеопазването пропусна да фиксира болестите, които носят повишен риск към колегията със средна възраст 55+ години.

Синдикат „Образование“ приветства приетите на второ четене промени в ЗПУО с допускане на дозирана възможност за обучение в електронна среда. Добро решение е допускането на обучение в елекронна среда в детска градина при епидемични ситуации. Времетраенето на педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст трябва да бъде съобразено с възрастовите особености и с участието на родителите. По проучване на синдиката родителите трудно се справят с формирането на подобни умения за своите деца. Някои деца в предучилищна възраст, неконтролирани от своите родители, ползват за забавление 5 и повече часа дигитални устройства. Това е вредно за детското развитие и има лоши последствия върху вниманието, ученето, съня и здравето. Затова е необходимо образователната институция заедно с родителите да формира дигитална грамотност и усет за времева рамка при полване на дигиталните устройства.

Синдикат „Образование“ не подкрепя хипотезата, която дава право на родителите да избират обучение в електронна среда без здравословен проблем на ученика. Тази възможност, решена от депутатите и направена при натиск от някои родителски организации, е във вреда на ученика, който се лишава от доказано по-добрата редовна форма по лични и субективни съображения на своите родители.

Синдикатът категорично не приема да се източват бюджетите на училищата при избор на обучение в електронна среда без здравословни причини от родителите. Сега МОН предлага училището, в което е записан ученикът, да превежда 75 на сто от средствата по стандарта за ученик на училището, провеждащо обучението в електронна среда. При прилагане на тази рестриктивна финансова мярка ще се наложат уволнения на учители, смятат синдикалистите.